Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 888 Lê Trọng Tấn, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0826332512
Website: https://xosophutai.com/
Google site: https://sites.google.com/view/xosophutai/
About me: https://about.me/xosophutai
Twitter: https://twitter.com/xosophutai
Pinterest: https://www.pinterest.com/xosophutai/
Flipboard: https://flipboard.com/@xosophutai
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVyrBvNgiKwuP_LwAS1iprQ/about
Email: xosophutaicom@gmail.com

Giờ làm việc

Th 2:08:00–21:00
Th 3:08:00–21:00
Th 4:08:00–21:00
Th 5:08:00–21:00
Th 6:08:00–21:00
Th 7:08:00–21:00
CN:08:00–21:00